Associació de Veïns de Les Roquetes
C/Antoni Gaudi 9-11
Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)
08812 Barcelona
tel.938141720
Email: avroquetes@terra.es